Informatie

ontdek R
Het platform ontdek R – streek van bos en heide is gericht op de recreatieve activiteiten in de gemeente Rucphen. Het platform geeft de omgeving weer en de mogelijkheden in onze streek om te recreëren. Er worden diverse routes gepresenteerd en de dorpen worden uitgelicht.

copyright
Het copyright van de site ligt bij studio CEL. Als partner van de gemeente Rucphen is het product volledig eigendom van studio CEL. Beeld en fotografie is uitsluitend verkregen via de ondernemers, verstrekt door de gemeente en indien anders vastgelegd in de copyright footer op de desbetreffende pagina. Daarnaast is de gemeente Rucphen verantwoordelijk voor het plaatsen van afbeeldingen bij evenementen en overige pagina’s. Inhoud kan met toestemming worden gebruikt op sociale online platformen.

intellectueel eigendom
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten zoals (creatieve) uitwerkingen (tekst en beeld, logo en naamvoering) en het gebruik van het concept ontdek R (de koppeling met Rucphen) komen toe aan studio CEL BV. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van studio CEL BV gebruik te maken van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.