Natuurommetje ’t Gaegelpad

Natuurommetje ’t Gaegelpad, dit ommetje loopt vanaf de Dorpsstraat in Sint Willebrord langs de groenstrook aan de Zwartenburg naar de Luienhoeksestraat, die wordt overgestoken en het vervolgt zich rondom het waterretentiebekken Luienhoek. Vandaar via de Prinsenhoefstraat en het Jasperheide Voetpad naar de Oude Vaart. Langs de Oude Vaart naar de Hoge Donk en dan via de andere kant weer terug. Langs de gehele route zijn afhankelijk van de grondsoort kruidenrijke grasmengsels ingezaaid. De ingezaaide bloemenmengsels zijn in overleg met de Vlinderstichting speciaal uitgezocht ter bevordering van leefgebied voor vlinders en bijen. In het retentiebekken van de Jasperheide zijn 7 terpjes aangelegd met daarop volop inheemse besdragende struiken en bomen voor de vogels.

Activiteit Wandelen
Afstand  km
Startpunt
Dorpsstraat, Sint Willebrord, Nederland